הקליק ונפגע: פסילת הצעה במכרז לאחר שנשלחה הן לדוא"ל הנדרש במסמכי המכרז והן לדוא"ל נוסף

שליחת הצעה במכרז לכתובת דואר אלקטרוני נוספת, מלבד זאת שנדרשה במסמכי המכרז, אינה מהווה פגם טכני אלא פגם מהותי שיביא לפסילת ההצעה. זאת גם אם מדובר בטעות בתום לב וגם אם נעשתה רק שעתיים וחצי בטרם סגירת תיבת ההצעות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-02-11T11:41:14+02:00