הקלה בעונשם של נאשמים בעבירות סמים נוכח עקרון אחידות הענישה

בפני בית המשפט העליון שלושה ערעורים כלפי חומרת העונש שהטיל עליהם בית המשפט המחוזי בירושלים ביניהם עונשי מאסר בפועל וכן עונשים נוספים. המערער גיא הורשע, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של ייבוא סם מסוכן. המערער אלימלך והמערער בן-חיים הורשעו, על פי הודאתם, בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

בית המשפט קמא קבע כי גיא נטל חלק פעיל ביבוא הסם בכך שטס לשם כך מחוץ לגבולות הארץ כדי לאסוף את הסם ולהביאו לישראל וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל. בעניינם של אלימלך ובן-חיים, ציין בית המשפט קמא כי השניים קשרו קשר עם הרמן, נאשם נוסף בפרשה, להעביר את הסם, וכי אלימלך נסע במיוחד וקיבל את חבילת הסם, וגזר על בן חיים מאסר בפועל למשך 13 חודשים ועל אלימלך גזר 15 חודשי מאסר בפועל.

טיעוני המערערים התמקדו באי-יישומו של כלל אחידות הענישה בעניינם בין היתר ביחס לעונש שהושת על הרמן שהיה "הרוח החיה מאחורי העבירה", והושתו עליו בפועל 11 חודשי מאסר בלבד בגין העבירות מושא כתב האישום.

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של גיא וקיבל באופן חלקי את ערעורם של אלימלך ובן-חיים כך שעונשם הועמד על 13 ו-10 חודשי מאסר בפועל בהתאמה.       

 

 

להורדת הקובץ לחץ כאן 2018-12-02T12:41:23+00:00