הקבלן הראשי לא שילם לקבלן המשנה אבל בכל זאת דרש את שכרו

תביעת קבלן ראשי לקבלת תשלום עבור עבודה שעשה באמצעות קבלן משנה, כאשר לא שילם לקבלן המשנה אינה ראויה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-07-11T12:04:42+03:00