העליון דחה ערעור קצין התגמולים על החלטה להכיר בזכאות לתגמולים של אלמנת חניך בקורס חובלים שצלל בקישון

אכן, ע"פ דו"ח ועדת שמגר, קורס חובלים הוחרג מן "המסלול הירוק" (במסגרתו לא תידרש הוכחת קשר סיבתי-פרטני בין הצלילה בקישון למחלה בתנאי שהוכח חשיפה משמעותית) אולם ניתן להצביע על הבדלים מסוימים בין פעילויותיהם של חניכים שונים באותו קורס. על כל פנים, בעניינו של המנוח אין כל ראיה השוללת כי תקופה שהותו בנחל קישון הייתה משמעותית או בינונית.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-10-23T09:14:57+03:00