העליון בפס"ד חשוב לעניין חברות אשראי חוץ בנקאיות: גם תשלומים כגון "דמי גבייה" ו "הוצאות" נכללים בחישוב העלות הממשית של האשראי

נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שבגדרה אושר לנהל תובענה ייצוגית נגד המבקשת, חברה העוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי למימון רכישת רכב. במוקד ההליך הייצוגי ניצבת טענת הלווה שלפיה המבקשת מטעה את לקוחותיה בנוגע לעלות הממשית של האשראי שהיא מספקת להם וגובה ריבית מוסווית שלא כדין (תשלומים המוגדרים כ "תשלומים לכיסוי הוצאות שונות" ו "דמי גבייה").

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-10-23T10:08:00+03:00