העברת בעלות ברכב ללא זיקה בין הנהגים מנתקת את הקשר בין שתי עבירות שמבוצעות באותו הרכב לצורך הפעלת פסילה ל-60 ימים

השופטת: שני שטרן בפני בית המשפט בקשה לביטול הודעת איסור שימוש ברכב למשך 60 ימים שניתנה בהתאם לס' 57א (2) לפקודת התעבורה, אשר מכוחו רשאי קצין המשטרה למסור הודעת איסור שימוש למשך 60 ימים, ברכב שבו נעברה עבירה, אם במהלך שלוש השנים האחרונות, נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב. צויין כי ברכב נשוא הבקשה נעברה עבירה […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-03-14T09:30:33+03:00