הסכם שכר הטרחה לא היה ברור דיו; עו"ד לא יקבל את שכרו הנתבע

נקבע כי אומנם ההסכם מפרט הליכים משפטים: שכר טרחה עבור הליך פלילי, שכר טרחה עבור נזקי גוף, ואף שכר טרחה עבור הליך אזרחי, אולם, לא מצוין בהסכם באופן מפורש, כי עו"ד נשכר לייצג את הלקוח בתביעה שהוגשה נגדו וכי שכר הטרחה ייקבע על-פי אחוזים מתביעה זו כנטען ע"י עו"ד. ביחס לתביעה שכנגד שהגיש הלקוח בגין כך שעו"ד לא התייצב לדיון אחד (מני רבים) ושלח עו"ד אחר במקומו קבע ביהמ"ש כי העובדה שמתייצב עו"ד אחר לדיונים - אין בה התנהלות רשלנית.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-07-11T06:59:30+03:00