המשכירה סימנה בליפסטיק ברחבי המושכר על מנת להוכיח כי השוכר לא צבע את הבית כראוי; ביהמ"ש: מדובר בחוסר תום לב

ביהמ"ש: אין דעתי נוחה מהתנהלות הנתבעת, אשר ביצעה "מארבים" לתובע בכך ש"שתלה" כתמים אדומים של ליפסטיק ברחבי המושכר במקומות נסתרים ובכך ליכלכה את דירתה שלה היא, וכל זאת בכדי לבדוק האם התובע צובע כדבעי את המושכר, או שמא בכדי להטיח בו כי הוא לא צבע את המושכר באופן משביע רצון, ולטעון כלפיו כי הוא הפר את תנאי חוזה השכירות. זו אינה התנהלות מקובלת בין צדדים לחוזה. התנהלות זו עולה כדי חוסר תום לב בקיום חוזה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-11-18T12:28:37+02:00