המחוזי ביטל הוצאות שהוטלו על נאשם בשל העובדה שהתמשכות ההליך לא היתה נעוצה רק בהתנהלותו של הנאשם

10/8/16 תקף המערער קטין בכך שנתן לו אגרופים וסטר לו. בהמשך הצטרף אל המערער מוחמד ושניהם אחזו במערער, המשיכו להכותו בעוד מוחמד חותך אותו בגבו ובכתפו באמצעות סכין. לאור המתואר לעיל, ייחס כתב האישום למערער, עבירה של פציעה בנסיבות מחמירות.  המערער כפר בביצוע העבירה שיוחסה לו ובהכרעת הדין זוכה מחמת הספק, מביצוע העבירה בה הואשם ותחת […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-03-13T11:29:40+00:00