היקף גילוי המסמכים, אגב תביעה למתן חשבונות

בית המשפט העליון ביקר את בית המשפט המחוזי על כך שחרג מההלכה לפיה בהליכי גילוי ועיון במסמכים, אגב תביעה למתן חשבונות, אין להורות על מסירה של מסמכים שיש בהם משום הגשמה של הסעד העיקרי למתן חשבונות. בית המשפט המחוזי ראה לנכון לחרוג מההלכה האמורה, מן הטעם שלצד הסעד של מתן חשבונות נתבעו גם סעדים כספיים. נקבע על ידי בית המשפט עליון כי אין בעובדה שנתבעו סעדים נוספים כדי לשלול את זכאות הנתבע להתגונן אף מפני הסעד של מתן חשבונות, בהתאם לסדרי הדין.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-09-16T08:37:46+03:00