החוקר הפרטי מסר ללקוחה דו"ח עם נתונים שגויים וישיב את השכר שקיבל

נקבע כי מסירה במכוון של דו"ח עם נתונים שגוים ללקוח מהווה הפרת החובה החוקית של חוקר פרטי לפעול בנאמנות כלפי לקוחו.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-04-16T09:53:32+03:00