הונו של האב מוערך בכ – 10 מיליון ₪ אולם ישלם מזונות בשווי של 1,210 ₪ לחודש לכל ילד בלבד

יחד עם זאת, לאור ההבדל בהכנסות בין האב לאם, חויב הראשון ב – 80% מהצרכים שאינם תלויי שהות (הוצאות נסיעה, הוצאות חינוך חוגים וכיוב'). לעניין צרכי הילדים ציין בית המשפט כי אינו מקבל את טענת האם שמה שהיה טרם פרידת ההורים הוא שיהיה עכשיו. נקבע כי קביעה שאחד מההורים ישמש כהורה מרכז (במקרה זה האם) אינה נועדה להותיר בידיו את כוח ההכרעה או הטלת הוטו באם תבוצע פעילות פנאי או לא, באם ירכשו בגדים או לא וכיוצב'.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-01T12:28:06+03:00