הגשת תובענה לאחר זניחת הליך בוררות

נדחתה בקשת מערערת להגיש כתב תביעה לבית משפט לאחר שהתברר כי זנחה את הליך הבוררות בו פתחה. נקבע כי כל תוצאה אחרת לא תהא צודקת שכן באופן זה צד שאינו מרוצה מההליך הבוררות או מזהות הבורר, יוכל לפעול על דרך המחדל, ובכך לקנות לעצמו דרך חזרה לבית המשפט.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-02-11T08:28:48+03:00