דחיית תביעה כנגד עיריית ירושלים בגין נפילת עץ

עצם נפילת עץ על רכב וגרימת הנזק בשטחה המוניציפאלי של עירייה איננו מספיק כדי להקים אחריות על העירייה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-03-13T12:57:26+00:00