דחיית עתירת המדינה על שחרורו המוקדם של אסיר שמסוכנותו המינית בינונית-גבוהה ולא עבר הליך טיפולי בכלא

השופטים: אשר קולה, חנא סבאג, אילונה אריאלי

בפני בית המשפט עתירה על החלטת וועדת השחרורים בגדרה הורתה הוועדה על שחרורו המוקדם של האסיר. האסיר נידון לעונש מאסר בפועל של 23 חודשי מאסר ופיצוי המתלוננת בסך של 5,000 ₪, בגין הרשעתו בעבירות של נשיאת נשק שלא כדין, הפרת הוראה חוקית ומעשה מגונה בפומבי וזאת במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים.  

וועדת השחרורים ציינה בהחלטתה כי האסיר, המרצה את מאסרו הראשון, הופנה עקב חוו"ד מב"ן שם הוגדרה מסוכנותו המינית בינונית –גבוהה, לקבוצות ראשוניות רלוונטיות של טיפול לאופי עבירותיו, אולם לא ניתן היה לשלבו בקבוצה  המתאימה לו. לאור האמור ובהינתן חוות דעת פרטית אותה הגיש האסיר, קבעה הוועדה כי ניתן להפחית את מסוכנותו המינית על ידי צו פיקוח ותוכנית הטיפול שהוצעה. הודגש כי במסגרת בית הסוהר ועד לתקופת שחרורו, לא יוכל האסיר להשתלב בתוכנית טיפולית כלשהי לעברייני מין.

ב"כ המדינה טענה כי האסיר לא עמד בהוראות סעיף 12(א) לחוק שכן בעניינו הוגשה חוות –דעת מב"ן שמסוכנותו המינית בינונית – גבוהה. עוד נטען כי שגתה הוועדה בכך שלא קבעה מהם הטעמים המיוחדים לשחרורו של המשיב וכן לא נקבעו תנאי השחרור שיבטיחו העדר סיכון.  

ב"כ האסיר טען כי המדובר בעבירת מין ברף הנמוך שבגינה בלבד, כלל לא היה מרצה עונש של מאסר בפועל או, לכל היותר היה נידון לעונש של 3 חודשי מאסר בפועל. עוד נטען כי האסיר עבר בכלא טיפול באלימות וכי לא ניתן היה לקבל בכלא טיפול בעבירות מין.

בית המשפט דחה את טענת המדינה בדבר אי רישום וועדת השחרורים את אותם טעמים מיוחדים המאפשרים שחרורו של האסיר חרף מסוכנותו המינית, וקבע כי ב"כ המדינה נפל לכלל טעות בפרשנותו לסעיף 12 (ב). נקבע כי גם אם הוועדה לא הכתירה את נימוקיה במילים "טעמים מיוחדים שיירשמו",  הרי שבנימוקים לכשעצמם יש משום טעמים מיוחדים.

עוד נקבע כי די בתנאים שקבעה הוועדה בהחלטתה - צו פיקוח והתוכנית הטיפולית שהותאמה לו - כדי להבטיח שלא ייגרם מהאסיר סיכון מיני לציבור.

לאור האמור לעיל דחה בית המשפט את עתירת המדינה והורה על שחרורו המוקדם של האסיר בתנאים שקבעה הוועדה.

 עת"א (מחוזי – נצרת) 8864-03-19 מ"י נ' וועדת השחרורים בכלא צלמון ואח', ניתן ביום 17.3.19

 

חג פורים שמח :lol: 

להורדת הקובץ לחץ כאן 2019-06-19T13:03:28+03:00