דחיית עתירה להשוואת מעמדם של עצמאים ושכירים בעניין קצבאות האבטלה

השופט מינץ: בית המשפט אינו נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות להתווית מדיניותה של הממשלה ולקביעת סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי שלה, ואין הוא מורה לממשלה כיצד לנהוג בעניינים כגון אלה; השופט הנדל: שכירים ועצמאיים אינם קבוצות זהות, ולהם צרכים ומאפיינים שונים. אכן, המצב החדש מקשה על רבים מאוד בשוק העבודה, אך לא מחק את השונות הקיימת בין שכירים ועצמאיים.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-29T08:07:31+03:00