דחיית טענה כי על קטינה ללמוד באותו בית ספר בו אמה עובדת

הוברר כי עיקר נטל ההסעות לבית הספר מוטל על האב ולכן אין לשיקול מקום עבודתה של האם עדיפות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-09-16T08:01:57+03:00