דחיית בקשה להעביר בורר מתפקידו בשל פגיעה במראית פני הצדק

ככלל, אמת המידה לבחינת טענת פסלות המועלית נגד בורר היא אמת המידה שנקבעה בעניינם של שופטים – חשש ממשי למושא פנים, הנבחן באופן אובייקטיבי. רק בנסיבות קיצוניות תהא הצדקה לפנות למבחן מראית פני הצדק גם כאשר לא מתקיים המבחן של חשש ממשי למשוא פנים.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-10-31T12:39:16+02:00