דחיית בקשה להבאת ראיה חדשה, לאחר שנשלם שלב ההוכחות

מדובר בבקשה למתן צו איכון לטלפון הסלולארי בבעלות הנתבע. בימ"ש השלום דחה כאמור את הבקשה בקבעו כי אומנם רצונם של בעלי דין להוסיף ולהביא ראיות מובן (בעיקר כאשר אלה שעלה בידם להשיגן אינן מספקות להבנתם) אולם בסופו של דבר יש להביא הליך משפטי לכלל סיום כסדרו תוך שמירה על זכויותיהם של בעלי הדין ושל ציבור המתדיינים גם יחד. במקרה הנדון הצגת ראיה בשלב זה משמעותה שכל סדרי הדין הנוגעים לסדר הבאת הראיות – יאויינו.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-04-15T12:30:55+03:00