דוח הסניגוריה הציבורית: תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה בישראל לשנים 2018-2017

ביום 12.5.2019 פורסם דוח הסניגוריה הציבורית בדבר תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה בישראל, המסכם את הממצאים המרכזיים שנמצאו בביקורים הרשמיים שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית במהלך השנים 2018-2017 ב-29 מתקני כליאה המצויים באחריות שירות בתי הסוהר וב-13 מתקני מעצר המצויים בבתי המשפט. הדוח סוקר בהרחבה את הליקויים שנחשפו במתקני הכליאה שבאחריות שירות בתי הסוהר, במגוון נושאים: החזקה […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-05-16T11:18:20+03:00