בקשה למתן הוראות בהליכי פש"ר המערבת צד ג'

יש מחלוקות בענייני פשיטת רגל שאף אם מעורבים בהן צדדים שלישיים, ראויות הן על פי טיבן וטבען להתברר על דרך של בקשה למתן הוראות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-10-31T12:40:19+02:00