בית המשפט ביטל שני דוחות חניה שהוצאו כנגד נכה  בשל פגמים מהותיים שפגעו ביכולתו להתגונן כראוי

בפני בית המשפט בקשה לביטול שני כתבי אישום שהוגשו כנגד הנאשם, בגין שני דו"חות חנייה לפיהם החנה את רכבו במקום בו החניה אסורה על-פי תמרור אין עצירה בתל אביב. צויין כי הנאשם ביקש להישפט ולאחר דיון נוסף בטענתו המקדמית בדבר הבסיס החוקי לשימוש במצלמות נייחות לצורך הגשת כתבי אישום בעבירות חנייה, ולאור העובדה שהנושא נמצא בבירור […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-12-30T12:30:08+03:00