בי"מ: המדינה חוייבה בתשלום פיצויים בשל מעצר ללא הצדקה חוקית

ביום 16.8.09 בשעה 18:50 בערב, כאשר סיימה התובעת לחצות שני מעברי חציה הסמוכים האחד לשני, בקרבת התחנה המרכזית בירושלים, ניגשו אליה שתי שוטרות וביקשו ממנה להזדהות. לאחר דין ודברים נטען כנגדה כי היא חצתה את מעבר החציה ברמזור אדום, והיא נלקחה לתחנת המשטרה בהוראת קצין משטרה. בהמשך, סירבה התובעת לשלם את הקנס שהושת עליה ובית המשפט לתעבורה זיכה אותה משלא הוכחה אשמתה, בהעדר התייצבותה לדיון של אחת מהשוטרות שזומנה להעיד מטעם הנתבעת.

בפני בית המשפט תביעה ע"ס 50,000 ₪ במסגרתה עתרה התובעת לחייב את המדינה לפצותה  בגין הנזקים שנגרמו לה, בשל האגרסיביות בה נהגו השוטרות כלפיה, בשל העובדה שהותקפה פיזית על ידי השוטרות, בגין מעצר השווא, וכן בגין הבושה שנגרמה לה העולה כדי הוצאת לשון הרע, עוגמת נפש, וכן בזבוז שני ימי עבודה.

ב"כ המדינה טענה כי התובעת שטענה כי חצתה את מעבר החציה באור ירוק סירבה להציג תעודת זהות ורק לאחר שהחלה לנופף בידיה כלפי השוטרות, היא נאזקה. נטען כי התובעת זוכתה בבית המשפט לתעבורה משלא הוכחה אשמתה לאחר שהשוטרת נתלי כהן, לא יכלה להתייצב לדיון וזאת מפאת מחלה.

בית המשפט קבע כי לא נמצא פגם בפעולת השוטרות בכל הנוגע לעיכוב התובעת קודם שהזדהתה, והדברים עולים בקנה אחד גם עם הוראות חוק המעצרים לעניין סמכויות עיכוב כעמור בסעיף 67 לחוק, אך שונים הדברים בכל הנוגע למעצר התובעת. נקבע כי על השוטרות היה להמתין קמעה משהוחלט על העיכוב ולהסביר בסבלנות לתובעת את משמעות הדרישה להזדהות עוד קודם למעצרה ולפני שתיחשד בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

לאור האמור לעיל קבע בית המשפט כי מעצר התובעת נעשה ללא הצדקה חוקית ואף ברשלנות והטיל על הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 3,000 ₪, הוצאות בסך 1,252 ₪ וסך של 3,000 ₪ עבור שכ"ט עו"ד.

להורדת הקובץ לחץ כאן 2018-06-13T07:12:30+00:00