ביטול זכיה במכרז למרות שהזוכה הציע שיטת עבודה טובה יותר

נקבע כי גם אם שיטת העבודה אותה הציעה הזוכה היא אומנם טובה יותר, אף לדעת הגורמים המקצועיים, עדיין לאור הוראות המכרז שדרשו במפורש שיטה אחרת, אין מנוס מביטול הזכייה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-11-19T08:17:10+02:00