ביהמ"ש המוסמך לדון בפירוק על יסוד עילת צדק ויושר

כאשר מתעוררת בהליך של חדלות פרעון שאלת קיומו של חוב כספי נתון הדבר לסמכות בית המשפט האזרחי הרגיל. ברם, כאשר עסקינן בפירוק על יסוד עילת הצדק והיושר, הדבר שונה ממקרה למקרה. יהיו מצבים שבהם עילת הצדק והיושר מבוססת על טענה משפטית שאכן ניתנת לבירור במסגרת הליך רגיל (למשל: תביעה בגין קיפוח בעלי מניות), אולם יהיו מצבים שבהם אין הדבר כן.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-03-13T14:45:16+00:00