באופן נדיר ביותר קיבל בית המשפט ערעור שהוגש ב"גלגול שלישי" בעניין משפחתי

הערעור התקבל לאחר שהתברר כי בית המשפט המחוזי עירב שלא כדין בסכסוך משפחתי בין בני זוג גם את החברה ששני הצדדים מחזיקים במניותיה. לעניין זה ראוי לציין שתי קביעות של בית המשפט העליון: (1) אין זו חובתו של תאגיד לדאוג לכך שמנהלו יקיים את חובותיו הממוניות כלפי בת זוגו לשעבר במסגרת איזון המשאבים הזוגיים וחלוקת הרכוש בין השניים ו – (2) בית המשפט העליון הפך את החלטת בית המשפט המחוזי לחייב את החברה בהפקדת ערבונות לטובת בת הזוג לפי שווי הנפקה עתידית בקובעו כי לבת הזוג יש אינטרס לגיטימי להבטיח את חלקה בכסף שיש, ולא בכסף שאין.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-10-29T19:44:38+02:00