אי הרשעה בעבירות של ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר בשל פגיעה קונקרטית בתעסוקה

כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום שייחס להם עבירות של ביצוע עבודות בניה ושימוש במקרקעין הטעונים היתר, ללא היתר, ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין בסטייה מהיתר ומתוכנית, וכן שימוש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה. בנוסף, ייחס כתב האישום לנאשם 1 ביצוע עבירה של מסירת הודעה כוזבת או מטעה במטרה להשיג היתר. על פי עובדות כתב האישום, במסגרת […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-03-11T10:36:13+00:00