איחור של יום אחד בהגשת ערבות למכרז

נדחתה עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים לפסול זכיה במכרז עקב איחור של יום בהמצאת ערבות נדרשת. נקבע כי מדובר בפגם מהותי המהווה שינוי בתנאי המכרז ואשר יש בו בכדי לפגוע בעקרון השוויון.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-02-12T07:14:10+03:00