אולם אירועים ובעליו ישלמו 180,000 ₪ בגין אי תשלום תמלוגים

אכן, הכלל הוא כי אין מטילים אחריות אישית על אורגן. יחד עם זאת, קיימת נטייה להטיל אחריות אישית על אורגנים של תאגיד שאישרו את הפרת זכות היוצרים, ויש לקבוע כי נטייה זו ראויה גם בהקשר של הטלת אחריות אישית לתשלום תמלוגים או פיצויים ללא הוכחת נזק מכוח חוק זכויות מבצעים.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-08-13T14:03:56+03:00