תוכן למנויים 2016-08-23T15:14:43+00:00

תשלום דמי שימוש ראויים בגין שימוש ברשות

ההסכמה לעצם השימוש בנכס, אינה בגדר הסכמה מכללא לעשיית שימוש - חינם - בנכס.
בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).