תוכן למנויים 2016-08-23T15:14:43+00:00

אי הרשעה בעבירות של ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר בשל פגיעה קונקרטית בתעסוקה

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).